VISIE EN WERKWIJZE

De werkwijze van Vositivity is er op gericht mensen en organisaties te helpen in balans te leven en te werken. Vositivity helpt organisaties, teams en individuen om te leren ontspannen en vertrouwen in de vaak drukke hectische tijd waarin we leven en werken.

Vanuit ontspanning weet en voel je beter wat er echt belangrijk voor je is in werk en leven. Hierdoor werken mensen niet alleen op een meer gezonde wijze, dit brengt tevens een effectievere manier van werken met zich mee.

Vositivity gaat er van uit dat het lichaam als eerste antwoord geeft. Hiertoe is  een eigen methode ontwikkeld, de JOYFUL methode*. Vanuit warmte en betrokkenheid, op een nuchtere en resultaatgerichte manier wordt deze methode toegepast.

De methode is gebaseerd op de 4 dimensies van persoonlijk leiderschap, te weten de fysieke, mentale, emotionele en spirituele dimensie.  Daarnaast worden praktische tips meegegeven en wordt het geleerde geïntegreerd in de dagelijkse praktijk, door onder andere zoveel mogelijk aan te sluiten bij de individuele stijl en persoonlijkheid.

* De JOYFUL methode staat voor: J=Joyful  O=Observation Y=Yoga F=Feeling U=Uniqueness L=Love

Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn. Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn. Het is ons licht, niet de schaduw die ons het meest beangstigt.

Marianne Williamson

DE 4 STAPPEN – DE 4 DIMENSIES

Meer vanuit je hart leven en werken volgt de ontwikkeling op de 4 dimensies van authentiek leiderschap.
Binnen elke dimensie bestaan verschillende niveaus.  In dit programma richten we ons op het basisniveau van de dimensies, waarbij de nadruk ligt op de fysieke en emotionele bewustwording.

De ontwikkeling op de 4 dimensies ziet er globaal als volgt uit:

1. Fysieke bewustwording

Hoe ga je om met je lichaam, hoe kan je op een ontspannen en duurzame manier resultaten behalen.

Kernwoorden:

 • lichaamsbewust
 • vitaliteit
 • duurzaamheid
 • effectiviteit

2. Mentale Bewustwording

Het vermogen om de werkelijkheid steeds weer met nieuwe ogen te bekijken en onderliggende patronen te ontdekken in een snel veranderende wereld.

Kernwoorden:

 • observatie en aandacht
 • reflectie
 • heldere visie
 • leren luisteren naar je intuïtie
 • focus

3. Emotionele Bewustwording

Het vermogen om in verbinding te zijn met wat we voelen om van daaruit duurzame relaties te ontwikkelen. Kunnen luisteren naar je gevoel en erop anticiperen; grip hebben op je emoties.

Kernwoorden:

 • moed,
 • compassie
 • liefde

4. Inspiratie en Betekenisgeving

Weten wat het beste is wat jij aan jezelf en je omgeving te bieden hebt.

Kernwoorden:

 • talenten
 • inspiratie
 • verbinding met jezelf
 • de ander
 • de organisatie waarvoor je werkzaam bent.

AANPAK

Aanpak via JOYFUL trajecten worden mensen begeleid naar meer balans in hun werk en privéleven. Hierbij worden verschillende stappen onderscheiden.  Na deze stappen wordt gezamenlijk bekeken en bepaald hoe we mogelijk het traject vervolgen.

Fase 1 – De wijsheid van het lichaam

1. Hoe zit ik in mijn lichaam
Voorbereidingsopdracht: Een individuele sessie van 3 uur in Castricum aan zee of Kamerik
– Fysieke bodyscan gekoppeld aan bijbehorende (gedrags) patronen en bijbehorende emoties.
– Set van oefeningen om thuis te doen.

2. Hoe kom ik ‘uit mijn hoofd’
Groepssessie van 2 uur in Amsterdam
– Fysieke oefeningen (aarden/gronden)
– Ademhalingsoefeningen
– Focus en concentratie

De oefeningen worden wekelijks thuis gedaan en teruggekoppeld via WhatsApp en mail.

 

Fase 2 – Omgaan met emoties

3. Emoties her- en erkennen
Een groepssessie van 2  uur in  Castricum aan zee of Kamerik
– Fysieke oefeningen
– Emoties in het lichaam
– De vier basisemoties en schuld en schaamte
– Zelfcompassie en verschillende fasn

4. Grip op emoties
Een groepssessie van 2 uur in Castricum aan zee of Kamerik
– Hoe handel je naar wat je voelt
– Voelen versus handelen
– Strategische zelf en teruggetrokken zelf: hoe werken patronen uit je verleden door in het heden

Na elke sessie worden een of meerdere opdrachten meegegeven, deze opdracht wordt tussentijds telefonisch, via de e-mail en/of whatsapp besproken.

 

Fase 3 – Borging
Een follow up  groepssessie van 1 uur in Amsterdam
– Hoe gaat het en hoe verder?
– Uitwisselen en delen
– Concrete acties

Hierna volgt een individuele telefonische sessie om het geleerde te borgen.

RESULTAAT

Dit JOYFUL traject is een eerste stap naar meer balans.

Het traject:

 • Vergroot het lichaamsbewustzijn: geeft inzicht in de relatie tussen lichaam en geest, sterke en zwakke plekken en gedragspatronen. Hierdoor leer je beter te anticiperen op signalen die het lichaam aangeeft waardoor je beter leert om te gaan met stressvolle situaties
 • Geeft ruimte aan bestaande emoties.
 • Geeft inzicht in de relatie tussen het lichaam en emoties en inzicht in hoe om te gaan met emoties.
 • Geeft inzicht in hoe patronen uit het verleden doorspelen in het heden en hoe hier anders op te anticiperen.

Daarnaast krijg je praktische handvatten om het geleerde te integreren in de dagelijkse praktijk.
INVESTERING

Dit traject vraagt een investering van € 1090,00, inclusief tussentijds contact en exclusief BTW.

Dit bedrag betreft een particuliere prijs. Bij aanvang van het traject wordt het totaalbedrag gefactureerd.
Het bedrag kan ook in termijnen worden betaald.

De sessies brengen bewustwording, een eerste inzicht in ‘hoe verder’ en een aanzet tot nieuw gedrag. Voor een verdieping van de niveaus zijn mogelijk vervolgsessies nodig.